LEN Swimming Competition analyses by Rein Haljand   www.swim.ee
2
European Short Course Championships
DUBLIN 2003
Women butterfly 100 m
FINAL   European best[1] M.MORAVCOVA 14.12.03 J.SJOBERG 14.12.03 A.POPCHANKA 14.12.03 M.METELLA 14.12.03 O.JEDRZEJCZAK 14.12.03 C.GROOT 14.12.03 A.URBANCZYK 14.12.03 I.DEKKER 14.12.03                                                                                                                                                                                        
  1  Result   0:56.82 0:57.25 0:58.23 0:58.26 0:58.42 0:58.75 0:59.28 0:59.34 0:59.5                                                                                                                                                                                        
  2  Start time 15m   6,98 6,98 7,04 7,28 7,26 7,2 7,34 7,12 7,2                                                                                                                                                                                        
  3  Start speed 15m   2,15 2,15 2,13 2,06 2,07 2,08 2,04 2,11 2,08                                                                                                                                                                                        
  4  Swimm speed  first 25 m   1,75 1,72 1,72 1,76 1,76 1,71 1,71 1,66 1,68                                                                                                                                                                                        
  5  Swimm speed second 25 m   1,67 1,67 1,67 1,69 1,65 1,67 1,66 1,6 1,64                                                                                                                                                                                        
  6  Swimm speed third 25 m   1,63 1,59 1,56 1,57 1,59 1,57 1,57 1,54 1,57                                                                                                                                                                                        
  7  Swimm speed last 25 m   1,52 1,53 1,48 1,54 1,56 1,53 1,52 1,48 1,46                                                                                                                                                                                        
 8  Frequency  first 25 m   59 62 58 58 56 65 64 53 60                                                                                                                                                                                        
 9  Frequency second 25 m   57 58 56 56 51 62 58 50 59                                                                                                                                                                                        
 10  Frequency  third 25 m   55 57 54 57 53 57 56 51 56                                                                                                                                                                                        
 11  Frequency last 25 m   56 53 53 56 54 56 55 55 55                                                                                                                                                                                        
 12  Stroke length first 25 m   1,78 1,66 1,79 1,83 1,9 1,58 1,61 1,89 1,68                                                                                                                                                                                        
 13  Stroke length second 25 m   1,77 1,73 1,81 1,83 1,95 1,61 1,72 1,92 1,68                                                                                                                                                                                        
 14  Stroke length third 25 m   1,8 1,69 1,75 1,67 1,81 1,66 1,7 1,82 1,7                                                                                                                                                                                        
 15  Stroke length last 25 m   1,65 1,74 1,69 1,66 1,75 1,66 1,67 1,63 1,61                                                                                                                                                                                        
 16  Turn time 25m (first)   8,04 8,18 8,38 8,52 8,76 8,44 8,64 8,38 8,52                                                                                                                                                                                        
 17  Turn time 50m (second)   8,48 8,54 8,74 8,84 9,02 9,1 9 9,06 8,98                                                                                                                                                                                        
 18  Turn time 75m (last)   8,9 8,9 8,98 9,02 8,98 9,14 9,28 9,28 9,22                                                                                                                                                                                        
 19  Turn speed 25m (first)   1,87 1,83 1,79 1,76 1,71 1,78 1,74 1,79 1,76                                                                                                                                                                                        
 20  Turn speed 50m (second)   1,77 1,76 1,72 1,7 1,66 1,65 1,67 1,66 1,67                                                                                                                                                                                        
 21  Turn speed 75m (last)   1,69 1,69 1,67 1,66 1,67 1,64 1,62 1,62 1,63                                                                                                                                                                                        
 22  Finishing time last 5m   2,9 2,93 3,07 3 2,8 3,07 3,1 2,98 3,32                                                                                                                                                                                        
 23  Finishing speed last 5m   1,55 1,54 1,47 1,5 1,61 1,47 1,45 1,51 1,36                                                                                                                                                                                        
 24  Av.Swimming speed   1,64 1,63 1,61 1,64 1,64 1,62 1,61 1,57 1,59                                                                                                                                                                                        
 25  Av. Frequency   56 57 55 56 53 60 58 52 57                                                                                                                                                                                        
 26  Av. Stroke length   1,75 1,7 1,76 1,75 1,85 1,62 1,67 1,81 1,67                                                                                                                                                                                        
 27  Av.Turns time   8,47 8,54 8,7 8,79 8,92 8,89 8,97 8,9 8,9                                                                                                                                                                                        
 28  Av.Turns speed   1,77 1,76 1,73 1,71 1,68 1,69 1,67 1,69 1,69                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                             
50 99

[1]
M.Moravcova 2002