Text Box: LEN Swimming Competition analyses by Rein Haljand   www.swim.ee
Text Box: Polish Short Course Swimming Championships
Gorzow 2008
Women I.M. 200 m  
Final European best[1] URBANCZYK 27.11.08 ZOLNOWSKA 27.11.08 SZCZEPANIAK 27.11.08 MAZUREK 27.11.08 STASZKIEWICZ 27.11.08 ZUKOWSKA 27.11.08 DRAB 27.11.08 KAMINSKA 27.11.08
   Result  2:08.28 2:12.09 2:16.01 2:17.23 2:17.66 2:17.84 2:19.13 2:19.23 2:19.86
  Start time 15m 7,2 6,72 7,66 7,66 7,52 7,52 8,02 7,8 7,64
  Start speed 15m 2,08 2,23 1,96 1,96 1,99 1,99 1,87 1,92 1,96
  Swimm speed  50 m (fly) 1,62 1,59 1,53 1,53 1,5 1,52 1,48 1,45 1,45
  Swimm speed 100 m (back) 1,42 1,44 1,4 1,32 1,31 1,32 1,33 1,3 1,33
  Swimm speed 150 m (breast) 1,26 1,23 1,17 1,18 1,12 1,18 1,16 1,17 1,11
  Swimm speed 200 m (free) 1,59 1,47 1,46 1,57 1,47 1,43 1,52 1,44 1,43
  Frequency  50 m (fly) 53 46 54 48 50 45 57 57 52
  Frequency 100 m (back) 40 33 41 37 36 35 37 39 41
  Frequency 150 m (breast) 45 36 41 38 35 34 48 37 37
  Frequency 200 m (free) 49 42 43 49 42 41 48 46 44
  Stroke length   50 m (fly) 1,84 2,07 1,71 1,93 1,8 2,01 1,57 1,54 1,68
  Stroke length 100 m (back) 2,14 2,59 2,04 2,11 2,19 2,27 2,19 1,97 1,94
  Stroke length 150 m (breast) 1,66 2,04 1,71 1,84 1,93 2,08 1,44 1,92 1,8
  Stroke length 200 m (free) 1,94 2,11 2,05 1,91 2,09 2,09 1,91 1,87 1,95
  Turn time 50 m (fly-back)  9,3 9,4 9,46 10,12 9,8 9,74 10,18 10,12 9,66
  Turn time  100 m (back-breast) 10,46 10,4 11 11,88 10,86 11,08 11,38 11,2 11,2
  Turn time 150 m (breast-free) 9,78 10,06 10,5 10,26 10,5 10,46 10,6 10,54 10,68
  Turn speed 50 m (fly-back)  1,61 1,6 1,59 1,48 1,53 1,54 1,47 1,48 1,55
  Turn speed  100 m (back-breast) 1,43 1,44 1,36 1,26 1,38 1,35 1,32 1,34 1,34
  Turn speed 150 m (breast-free) 1,53 1,49 1,43 1,46 1,43 1,43 1,42 1,42 1,4
  Finishing time last 5m 2,86 3,09 3,07 2,93 3,06 3,2 3,19 3,09 3
  Finishing speed last 5m 1,57 1,46 1,47 1,54 1,47 1,41 1,41 1,46 1,5
  Av.Swimming speed 1,49 1,43 1,39 1,4 1,35 1,36 1,37 1,34 1,33
  Av.Turns speed 1,57 1,51 1,46 1,4 1,45 1,44 1,4 1,41 1,43

[1]
J.Klochkova 2002