Text Box: LEN Swimming Competition analyses by Rein Haljand   www.swim.ee
Text Box: Polish Short Course Swimming Championships
Gorzow 2008
Women I.M. 400 m  
final European best[1] SZCZEPANIAK 30.11.08 ZOLNOWSKA 30.11.08 ZUKOWSKA 30.11.08 STASZKIEWICZ 30.11.08 CZERNIAK 30.11.08 DRAB 30.11.08 MAZUREK 30.11.08 SIKORA 30.11.08
   Result  4:29.46 4:42.96 4:48.42 4:51.81 4:54.22 4:55.86 4:57.81 4:57.81 5:03.6
  Start time 15m 7,5 7,52 7,84 7,92 7,78 7,78 7,92 7,52 8,1
  Start speed 15m 2 1,99 1,91 1,89 1,93 1,93 1,89 1,99 1,85
  Swimm speed before100 m (fly) 1,45 1,43 1,37 1,39 1,31 1,35 1,27 1,34 1,39
  Swimm speed before200 m (back) 1,41 1,31 1,26 1,27 1,23 1,24 1,21 1,21 1,2
  Swimm speed before300 m (breast) 1,18 1,17 1,13 1,12 1,18 1,12 1,11 1,11 1,1
  Swimm speed before400 m (free) 1,53 1,46 1,42 1,41 1,44 1,36 1,39 1,34 1,38
  Frequency before100 m (fly) 53 43 53 54 33 45 46 43 45
  Frequency before200 m (back) 40 37 35 33 32 36 36 33 32
  Frequency before300 m (breast) 43 37 36 45 27 36 32 31 34
  Frequency before400 m (free) 50 44 38 39 38 41 42 36 39
  Stroke length before100 m (fly) 1,65 1,97 1,56 1,56 2,39 1,81 1,65 1,88 1,84
  Stroke length before200 m (back) 2,11 2,13 2,15 2,32 2,28 2,06 2,03 2,17 2,25
  Stroke length before300 m (breast) 1,66 1,9 1,87 1,48 2,64 1,87 2,08 2,12 1,92
  Stroke length before400 m (free) 1,84 1,99 2,24 2,18 2,25 1,99 1,97 2,22 2,1
  Turn time 100 m (fly-back) 9,98 10,28 10,26 10,7 11,08 10,88 10,86 10,96 11,54
  Turn time 200 m (back-breast) 10,74 11,66 11,8 11,7 11,82 11,8 11,6 11,76 12,34
  Turn time 300 m  (breast-free) 10,16 10,82 10,88 11,18 11,18 11 11,22 11,32 11,72
  Turn speed 100 m (fly-back) 1,5 1,46 1,46 1,4 1,35 1,38 1,38 1,37 1,3
  Turn speed 200 m (back-breast) 1,4 1,29 1,27 1,28 1,27 1,27 1,29 1,28 1,22
  Turn speed 300 m (breast-free)  1,48 1,39 1,38 1,34 1,34 1,36 1,34 1,33 1,28
  Finishing time last 5m 2,82 3,28 3,24 3,29 3,12 3,46 3,29 2,21 3,66
  Finishing speed last 5m 1,6 1,37 1,39 1,37 1,44 1,3 1,37 2,04 1,23
  Av.Swimming speed 1,4 1,34 1,29 1,3 1,29 1,27 1,24 1,25 1,27
  Av.Turns speed 1,52 1,38 1,37 1,34 1,32 1,34 1,34 1,32 1,27

[1]
N.HETZER 2001